Cara Perkembangbiakan Paramecium


loading...

Siklus Hidup Paramecium

Gambar Siklus Hidup Paramecium

Siklus Hidup Paramecium – Dalam tubuh Paramecium memiliki dua macam inti (nucleus) yaitu inti kecil(mikronukleus) dan inti besar (makronucleus). Di samping itu memiliki vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan makanan, serta vakuola berdenyut yang berguna untuk mengeluarkan sisa makanan. Paramecium bergerak dengan menggetarkan silianya, yang bergerak melayang-layang di dalam air. Hal ini akan

Konjugasi Paramecium

Konjugasi Paramecium

Konjugasi Paramecium – Perkembangbiakan Paramecium caudatum secara konjugasi adalah sebagai berikut. Dua Paramecium bersatu melalui lekukan mulut. Masing-masing mikronukleus mengalami meiosis menghasilkan makronukleus haploid. Tiga mikronukleus berdegenerasi. Mikronukleus yang tersisa membelah menjadi dua, tetapi tidak sama besar; mikronukleus yang lebih kecil dipertukarkan. Dua mikronukleus pada masing-masing Paramecium membelah menjadi satu. Kedua Paramecium memisahkan diri Mikronukleus

Reproduksi Ciliata

reproduksi ciliata

Reproduksi Ciliata – Proses reproduksi ciliata yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan aseksual pada ciliata yaitu dimulai dengan membelah diri secara transversal, dimulai dengan membelah makronukleus yang diikuti oleh sitoplasmanya, membelah diri dapat terjadi + ┬átiap 24 jam. Setelah terjadi beberapa kali pembiakan aseksual (vegetatif), terjadilah pembiakan seksual (generatif) secara konjugasi yang dimulai dengan pertemuan