Ciri Ciri Cyanobacteria


loading...

Ciri-Ciri Cyanobacteria

Ciri-Ciri Cyanobacteria

Ciri-Ciri Cyanobacteria РCyanobacteria digolongkan ke dalam kingdom monera. Cyanobacteria mempunyai klorofil di dalam sitoplasmanya, tetapi belum mempunyai kloroplas. Karena mempunyai klorofil maka dapat melakukan fotosintesis. Warna biru disebabkan oleh adanya pigmen biru atau fikosianin yang tersebar dalam sitoplasma. Cyanobacteria  mempunyai ukuran sekitar 1-50 mikron. hidup dalam bentuk uniseluler/koloni/filamen, tidak memiliki flagel, bergerak dengan cara

Pengertian Prokariotik

Pengertian Prokariotik

Pengertian Prokariotik  Pada BakteriРSebagian besar sel memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantu mikroskop yang dapat memperbesar bayangan objek yang diamati. Di alam kita bisa membagi sel menjadi dua kelompok yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Istilah prokariotik dibangun dari kata pro dan karion, pro artinya sebelum dan karion artinya