Search results for ''morfologi protozoa trypanosoma''


Makalah protozoa irma - Upload, Share, and Discover ...

Makalah Mikrobiologi PROTOZOA Di Susun Oleh: Nama : Irma Sri Andayani Nim : 212015 …

Buku Biologi SMA Kelas X [BSE] - Moch Anshori

Transcript. 1. BIOLOGI 1 untuk Sekolah Menengah Atas ...

Evertebrater | zoologi.se - Part 2

Ordet Annelida betyder liten ring och syftar till segmenteringen som förekommer. Ringmaskar har äkta segmentering där upprepning i hela kroppen förekommer.

www.hus75.se

Engelska Mikrobiologi Preklintentor CSOF Patologi Neuro Anatomi Neurologi Fysiologi Immunologi Doktorskolan Anatomi-NYA CSOF-NYA Patologi-NYA Fysiologi-NYA Patologi ...


Pengertian Trypanosoma

Gambar bakteri Trypanosoma

Gambar bakteri Trypanosoma Pengertian Trypanosoma – jenis jenis  bakteri TrypanosomaMorfologi Trypanosoma Pengertian Trypanosoma adalah merupakan salah satu genus dari Hemoflagellata yang banyak terdapat dalam darah mamalia sebagai tripomostigot yang panjang. Jika dilihat dari spesies maka Trypanosoma yang menyebabkan penyakit pada manusia di bagi menjadi 3 golongan yaitu : Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma gambiense Trypanosoma cruz…

Klasifikasi Protozoa

Klasifikasi Protozoa

gan ganggang) Volvax globator = (makhluk hidup peralihah antara protozoa dengan ganggang) Noctiluca millaris (hidup di laut dan dapat mengeluarkan cahaya bila terkena rangsangan mekanik) Golongan Zooflagellata, contohnya : Trypanosoma gambiense & Trypanosoma rhodesiense = Menyebabkan penyakit tidur di Afrika dengan vektor (pembawa) lalat Tsetse (Glossina sp.) Trypanosoma gambiense vektornya Glossina palpalis = tsetse sungai Trypanosoma rho…

Peranan Protozoa

Peranan Protozoa

ada manusia dan hewan ternak. Jenis penyakit Protozoa yang disebabkan oleh Protozoa antara lain : Penyakit Disentri = Entamoeba histolytica Penyakit Diare (Balantidiosis) = Balantidium coli Penyakit Penyakit tidur (Afrika) = Trypanosoma gambiense Penyakit Toksoplasmosis (kematian janin) = Toxoplasma gondii Penyakit Malaria tertiana = Plasmodium vivax Penyakit Malaria quartana = Plasmodium malariae Penyakit Malaria tropika = Plasmodium falciparum…

Pengertian Protozoa

Pengertian Protozoa

Pengertian Hewan Protozoa Pengertian Protozoa – Definisi protozoa adalah Protozoa berasal dari kata protos yang berarti pertama dan zoo yang berarti hewan sehingga disebut sebagai hewan pertama. Merupakan filum hewan bersel satu yang dapat melakukan reproduksi se*sual (generatif) maupun ase*sual (vegetatif). Hewan Protozoa ini mempunyai struktur yang lebih majemuk dari sel tunggal hewan multiselular dan walaupun hanya terdiri dari satu sel…

Ciri Ciri Protozoa

Ciri Ciri Protozoa

Macam macam Protozoa Ciri Ciri Protozoa Pada Umumnya ciri ciri Protozoa tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof Protozoa memiliki alat gerak yaitu ada yang berupa kaki semu, bulu getar (cillia) atau bulu cambuk (flagel) Ciri Ciri Protozoa Hidup bebas sebagai saprofit atau parasit Protozoa merupakan Organisme bersel tunggal Ciri Ciri Protozoa memiliki membran nukleus atau Eukariotik/ berinti sejati Protozoa Hidup soliter (sendiri) at…

Next Page »