Peranan Menguntungkan Cyanobacteria


loading...

Peranan Fungi

Peranan fungi

...misalnya jamur merang, jamur tiram, dan jamur kuping Peranan fungi Peranan fungi dalam kehidupan manusia sangat banyak, baik peran yang merugikan maupun yang menguntungkan. Fungi yang menguntungkan meliputi berbagai jenis antara lain sebagai berikut. Volvariella volvacea (jamur merang) berguna sebagai bahan pangan berprotein tinggi. Rhizopus dan Mucor berguna dalam industri bahan makanan, yaitu dalam pembuatan tempe dan oncom. Khamir...

Ciri-Ciri Cyanobacteria

Ciri-Ciri Cyanobacteria

...Ciri-Ciri Cyanobacteria Ciri-Ciri CyanobacteriaCyanobacteria digolongkan ke dalam kingdom monera. Cyanobacteria mempunyai klorofil di dalam sitoplasmanya, tetapi belum mempunyai kloroplas. Karena mempunyai klorofil maka dapat melakukan fotosintesis. Warna biru disebabkan oleh adanya pigmen biru atau fikosianin yang tersebar dalam sitoplasma. Cyanobacteria mempunyai ukuran sekitar 1-50 mikron. hidup dalam bentuk uniseluler/koloni/filamen, tidak memiliki flagel, bergerak dengan cara meluncur di...

Reproduksi Cyanobacteria

Reproduksi Cyanobacteria

...Reproduksi Cyanobacteria Reproduksi Cyanobacteria– Strurktur dan fungsi sel cyanobacteria mirip dengan struktur dan fungsi sel bakteri. Dinding selnya memiliki susunan serupa dengan bakteri Gram negatif, yaitu mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis. Cyanobacteria dapat ditemukan pada berbagai lingkungan misalnya danau, laut, sungai, tanah, batu, dan rawa Reproduksi cyanobacteria secara aseksual (tidak kawin) yaitu dengan pembelahan sel, fragmentasi, dan membentuk spora....

Peranan Protozoa

Peranan Protozoa

...Gambar Protozoa Peranan Protozoa yang menguntungkan dan Peranan Protozoa yang merugikan Peranan Protozoa yang menguntungkan Mengendalikan populasi Bakteri, sebagian Protozoa memangsa Bakteri sebagai makanannya, sehingga dapat mengontrol jumlah populasi Bakteri di alam Sumber makanan ikan, Di perairan sebagian Protozoa berperan sebagai plankton (zooplankton) dan benthos yang menjadi makanan hewan air, terutama udang, kepiting, ikan, dll Indikator minyak bumi, Fosil...

Peranan Sporozoa

gambar Sporozoa

...Reproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan dan terjadi di dalam tubuh manusia dinamakan schyzogoni (schyzogami). Reproduksi seksual dengan cara pertemuan mikrogamet dan makrogamet yang terjadi di dalam tubuh nyamuk yang dinamakan sporogoni (sporogami). Peranan Protozoa Bagi Kehidupan Protozoa yang merugikan antara lain Plasmodium, Entamoeba hyctolitica,Trypanosoma dan Balantidium. Protozoa yang menguntungkan antara lain, Entamoeba coli yang hidup di usus sapidapat...

Peranan Entamoeba Coli

peranan entamoeba coli

...peranan entamoeba coli Peranan Entamoeba Coli – Entamoeba coli, dalam usus tebal (kolon) manusia, membantu membusukkan sisa-sisa makanan dan membantu menyusun vitamin. Entamoeba Coli yang tidak berbahaya dapat menguntungkan manusia dengan memproduksi vitamin K2, atau dengan mencegah baketi lain di dalam usus. Selain itu Entamoeba coli banyak digunakan dalam teknologi rekayasa genetika. Biasa digunakan sebagai vektor untuk menyisipkan gen-gen...

Peranan Flagellata

Peranan Flagellata

...Peranan Flagellata Peranan Flagellata – Flagellata memiliki daur hidup dalam bentuk trofozoit dan kista. Berkembang biak dengan cara vegetatif berupa pembelahan biner dan cara generatif berupa konjugasi. Flagellata hidup secara soliter atau bentuk koloni. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Beberapa spesies bersifat paristik , hidup pada organisme inang . Inang protozoa...

Peranan Euglena Viridis

peranan euglena viridis

...peranan euglena viridis dan Perkembangbiakan Euglena Viridis Peranan Euglena Viridis – Pengertian Euglena viridis adalah salah satu ganggang hijau bersel tunggal yang berbentuk lonjong dengan ujung anterior tumpul dan meruncing pada ujung posterior. Setiap sel Euglena dilengkapi dengan sebuah bulu cambuk (flagel) yang tumbuh pada ujung anterior sebagai alat gerak. Pada ujung anterior ini juga terdapat celah sempit yang...

Peranan Spirogyra

Peranan Spirogyra

...Peranan Spirogyra Peranan Spirogyra – Spirogyra dengan ciri-ciri tubuh berbentuk benang. Spirogyra memiliki kloroplas berbentuk pita melingkar (spiral), habitatnya di air tawar. Berkembang biak dengan fragmentasi dan konjugasi. Contoh lain adalah Oedogonium yang hidup di habitat air tawar. Oedogonium berkembang biak secara vegetatif dengan zoospora berflagel banyak dengan cara generatif dengan penyatuan ovum dan sperma. Apabila sel telur dan...

Peranan Flagellata

peranan flagellata

...peranan flagellata Peranan Flagellata – Flagellata memiliki daur hidup dalam bentuk trofozoit dan kista. Berkembang biak dengan cara vegetatif berupa pembelahan biner dan cara generatif berupa konjugasi. Flagellata hidup secara soliter atau bentuk koloni. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar, atau daratan. Beberapa spesies bersifat parasitik, hidup pada organisme inang. Inang protozoa yang bersifat...