Sistem Pencernaan Amoeba

sistem pencernaan amoeba

sistem pencernaan amoeba

Sistem pencernaan amoeba – Organisme bersel satu tidak mempunyai sistem pencernaan seperti pada hewan bersel banyak. proses pencernaan pada hewan bersel satu berlangsung dalam sel itu sendiri. Salah satu golongan hewan protozoa ( bersel satu ) ialah amoeba. Pencernaan makanannya belangsung dalam sel ( intra sel ). Cara amoeba mendapat makanan ialah dengan membentuk kaki semu. Makan kemudian ditangkap menggunakan protoplasma.. makanan tersebut terkurung oleh kaki semu dan terbentuk vakuola makanan. di dalam vakuola ini makanan dicerna, kemudian diedarkan keseluruh tubuh. sari-sari makanan diedarkan kedalam sitoplasma dan sisa makanan dikeluarkan dari membran plasma

Perkembangbiakan amoeba

Perkembangbiakan amoeba dan bakteri yang biasa dilakukan adalah dengan membela diri. Dalam kondisi yang sesuai mereka mengadakan pembelahan secara setiap 15 menit.Peristiwa ini dimulai dengan pembelahan inti sel atau bahan inti menjadi dua. Kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasmanya, menjadi dua yang masing-masing menyelubungi inti selnya. Selanjutnya bagian tengah sitoplasma menggenting diikuti dengan pemisahan sitoplasma. Akhirnya setelah sitoplasma telah benar-benar terpisah, maka terbentuknya dua sel baru yang masing-masing mempunyai inti baru dan sitoplasma yang baru pula. Pada amoeba bila keadan kurang baik, misalnya udara terlalu dingin atau panas atau kurang makan, maka amuba akan membentu kista. Didalam kista amoeba dapat membelah menjadi amoeba-amoeba baru yang lebih kecil. Bila keadaan lingkungan telah baik kembali, maka dinding kista akan pecah dan amuba-amuba baru tadi dapat keluar. Selanjutnya amoeba ini akan tumbuh setelah sampai pada ukuran tertentu dia akan membelah diri seperti semula.

Loading...

Sistem Pencernaan Amoeba

Sistem Pencernaan Amoeba | admin | 4.5