Ciri-Ciri Cyanobacteria

Ciri-Ciri Cyanobacteria

Ciri-Ciri Cyanobacteria

Ciri-Ciri Cyanobacteria – Cyanobacteria digolongkan ke dalam kingdom monera. Cyanobacteria mempunyai klorofil di dalam sitoplasmanya, tetapi belum mempunyai kloroplas. Karena mempunyai klorofil maka dapat melakukan fotosintesis. Warna biru disebabkan oleh adanya pigmen biru atau fikosianin yang tersebar dalam sitoplasma.

Cyanobacteria  mempunyai ukuran sekitar 1-50 mikron. hidup dalam bentuk uniseluler/koloni/filamen, tidak memiliki flagel, bergerak dengan cara meluncur di sepanjang permukaan, hidup di air tawar, laut dan tanah-tanah lembap. Cyanobacteria dapat bersimbiosis dengan lumut hati, paku-pakuan, jamur, dan invertebrata.

Ciri-Ciri Cyanobacteria

Bersifat prokariotik

Tubuh bersel satu atau bersel banyak

Mempunyai klorofil, bersifat fotoautotrof

Habitat kosmopolitan (terdapat dimana-mana)

Beberapa hidup dengan bersimbiosis dengan makluk hidup lainnya

Berkembang biak secara aseksual

Loading...

Ciri-Ciri Cyanobacteria

Ciri-Ciri Cyanobacteria | admin | 4.5